CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ, O NOUĂ ȘEDINȚĂ ON-LINE. CE A DECIS?

Administrativ

O nouă ședință, extraordinară, desfășurată on-line, a Consiliului Județean Argeș, condusă de președintele Dan Manu, a avut loc la 26 august. Cu acest prilej, au fost supuse aprobării următoarele proiecte de hotărâre:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești pentru anul școlar 2020-2021. Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti este o instituţie de cultură subordonată Consiliului Judeţean Argeş, cu personalitate juridică, cu profil de educaţie permanentă, învăţământ artistic şi spectacole, de însuşire a artelor şi meseriilor tradiţionale şi moderne din judeţ, de formare profesională continuă în afara învăţământului formal. Prin această hotărâre a fost aprobată cererea Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti privind modificarea catedrelor și normelor în cadrul planului de şcolarizare – contracte de muncă (15 norme) și o estimare a proiectului planului de școlarizare – contracte de colaborare (meșteri/instructori) pentru anul școlar 2020-2021.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea depunerii proiectului Centrul Europe Direct Argeș de către Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” și cofinanțarea acestuia în perioada 2021-2025. Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” a solicitat aprobarea depunerii proiectului și cofinanțarea acestuia în perioada 2021-2025. ”Europe Direct” este o reţea la îndemâna publicului larg, o reţea a cărei menire este să comunice cu aceştia despre drepturile şi obligaţiile pe care le au în calitatea lor de cetăţeni europeni. Centrele dezvoltă anual programe de comunicare dedicate copiilor, tinerilor, precum şi celor interesaţi de politicile europene, asigurând astfel pentru publicul local un prim contact cu informaţia europeană. De asemenea, centrele oferă feedback instituţiilor Uniunii, comunicând la nivel central care sunt cele mai frecvente solicitări ale cetăţenilor. Centrul Europe Direct Argeș a avut permanent în atenție să informeze cetăţenii argeșeni. În calitatea sa de punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetăţenii din Argeș a furnizat informaţii despre Uniunea Europeană, indicând cetăţenilor surse de informaţii specializate şi orientându-i către alte servicii şi alte reţele. A oferit informaţii, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind Uniunea Europeană, în special cu privire la drepturile cetăţenilor Uniunii Europene, priorităţile Uniunii Europene, legislaţia sa, politicile sale, programele şi oportunităţile sale de finanţare. Reţeaua Europe Direct este coordonată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România, iar structurile-gazdă ale centrelor sunt selectate periodic în urma unei cereri de propuneri. Ultimul apel s-a desfăşurat în 2017, noile centre fiind selectate pentru o perioadă de trei ani, 2018-2020. Noul mandat al rețelei este anunțat pentru perioada 01.05.2021- 31.12.2025.

Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Argeș se constituie într-o structură eligibilă pentru a găzdui un astfel de centru, având capacitățile profesionale și tehnice necesare. Funcționarea actualului Centru Europe Direct Argeș în perioada 2009-2012, 2013-2017 și 2018-2020 a adus reale beneficii bibliotecii cel puțin prin: pătrunderea informației europene în mediul urban și rural, prin bibliotecile publice locale și punctele locale de informare europeană; primirea de materiale informative cu tematică europeană foarte actuală și diversă, în mod gratuit, și distribuirea acestora către bibliotecile publice argeșene, colaboratorii noștri și cetățenii interesați; dotarea materială a centrului și a bibliotecilor din județ partenere; creșterea vizibilității bibliotecii, atât în rândurile cetățenilor argeșeni cât și pe plan național și european, prin acțiunile și evenimentele pe care le desfășoară echipa de proiect; stabilirea de noi contacte și conexiuni informaționale la nivel național și european. Pentru perioada 01.05.2021-31.12.2025, bugetul anual al proiectului este de 46.400 euro anual, valoarea cofinanțării pe care trebuie să o asigure Consiliul Județean Argeș fiind de 16.000 euro anual.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind redistribuirea produselor din Programul pentru școli al României și încheierea unui Act Adițional la Contractul subsecvent nr. 3 de furnizare a laptelui și produselor lactate. Prin această hotărâre s-a aprobat redistribuirea produselor din Programul pentru școli al României, către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare și către centre rezidențiale din subordinea DGASPC Argeș, potrivit art. II alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 121/2020. În urma suspendării inopinate a cursurilor școlare, începând cu data de 11 martie 2020, în contextul creat de SARS – CoV2, în județul Argeș au fost înregistrate stocuri de lapte și produse lactate contractate și nedistribuite unităților de învățământ.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Recuperare Brădet.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Recuperare Brădet.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind achiziția terenului situat în vecinătatea obiectivului turistic Castrul roman Jidova, Câmpulung.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea dreptului de administrare Spitalului de Psihiatrie ,,Sf. Maria” Vedea asupra imobilului-teren și construcții în care își desfășoară activitatea, situate în comuna Vedea, Județul Argeș, aflate în domeniul public al Județului Argeș.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea respingerii trecerii din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Comunei Cotmeana a unor bunuri imobile, situate în comuna Cotmeana, sat Ursoaia, județul Argeș. În ședinta C.J. Argeș s-a respins solicitarea transmiterii bunurilor imobile Puț apă H = 200 m., dotat cu două bazine de 30 m.c. fiecare, situate în comuna Cotmeana, sat Ursoaia, aflate în domeniul public al Județului Argeș și în administrarea S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș, formulată de către Comuna Cotmeana. Bunurile mai sus menționate deservesc Centrul de Îngrijire și Asistență Bascovele, având, totodată, încheiat contract cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș privind furnizarea apei către acest centru.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Micești, pe o perioadă de 39 de luni asupra unor sectoare de drum din DJ 740 și DJ 731D, situate pe teritoriul U.A.T. Micești, în vederea realizării obiectivului de investiție.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș. S-a aprobat modificarea și completarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș, astfel:
Vicepreședinte – Doamna Iuliana Alina Matei – Director General – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului;
• Vicepreședinte supleant – Domnul Marian Ilinca – Director General Adjunct – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a solicitat înlocuirea domnului Macovei Adrian din calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș, ca urmare a încetării de drept a raportului de serviciu începând cu data de 29.07.2020.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2020.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mareș – Popescu Constantin. S-a validat mandatul de consilier județean al domnului Mareș – Popescu Constantin, înscris pe lista Partidului Social Democrat la alegerile pentru Consiliul Județean Argeș din data de 05.06.2016, prin vacantarea locului deținut de domnul Mărășoiu Dorin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

77 − = 76