SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI ÎȘI SCHIMBĂ CONDUCEREA!

Social

Au fost scoase la concurs, prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Argeș, dr. Dan Manu, nu mai puțin de trei posturi de director la Spitalul de Pediatrie Pitești, posturile de director financiar-contabil, director de îngrijiri și director medical. Iată că managerul spitalului, Florina Gheorghe, își va forma, curând, un nou comitet director.

Anunțurile de concurs sunt următoarele:

Spitalul de Pediatrie Pitești, județul Argeș, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare precum și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș, prin dispoziția Președintelui Consiliului Argeș nr. 772/12.09.2017, organizează concurs pentru ocuparea:

1 post de director financiar – contabil.

La concurs /examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele:
 5. sunt absolvenți de învățământ universitar dc lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 6. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul va consta într-o proba scrisă (test-grilă), susținerea proiectului de specialitate și interviu de selecție si va avea următorul calendar:

-până la data de 14 mai 2019, ora 12.00 – depunerea dosarelor de concurs;

-în data de 21 mai 2019, ora 10.00 – test-grilă;

-în data de 28 mai 2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate;

-în data de 28 mai 2019, ora 12.00 – susținerea interviului de selecție.

Condițiile și documentele necesare pentru înscriere, bibliografia de concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Pediatrie Pitești și se publică pe site-ul spitalului www.pediatriepitesti.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0248.220,800, interior 113, Biroul Resurse Umane.

*

Spitalul de Pediatrie Pitești, județul Argeș, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare precum și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș, prin dispoziția Președintelui Consiliului Argeș nr. 772/12.09.2017, organizează concurs pentru ocuparea:

1 post de director de îngrijiri.

La concurs /examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra, statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 1. sunt asistenți medicali generaliști principali;
 2. au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
 3. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau de scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire în domeniul medical.

Concursul va consta într-o proba scrisă (test-grilă), susținerea proiectului de specialitate și interviu de selecție și va avea următorul calendar:

-până la data de 13 mai 2019, ora 12.00, depunerea dosarelor de concurs;

-în data de 20 mai 2019, ora 10.00, test-grilă;

-în data de 27 mai 2019, ora 10.00, susținerea proiectului de specialitate;

-în data de 27 mai 2019, ora 12.00, susținerea interviului de selecție.

Condițiile și documentele necesare pentru înscriere, bibliografia de concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Pediatrie Pitești și se publică pe site-ul spitalului www.pediatriepitesti.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0248.220.800, interior 113 – Biroul Resurse Umane.

*

Spitalul de Pediatrie Pitești, județul Argeș, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare precum și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director la spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș, prin dispoziția Președintelui Consiliului Argeș nr. 772/12.09,2017, organizează concurs pentru ocuparea:

1 post de director medical.

La concurs /examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul va consta într-o proba scrisă (test-grilă), susținerea proiectului de specialitate și interviu de selecție și va avea următorul calendar:

-până la data de 13 mai 2019. ora 12.00, depunerea dosarelor de concurs;

-în data de 20 mai 2019, ora 10.00, test-grilă;

-în data de 27 mai 2019, ora 10.00, susținerea proiectului de specialitate;

-în data de 27 mai 2019. ora 12.00. susținerea interviului de selecție.

Condițiile și documentele necesare pentru înscriere, bibliografia de concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Pediatrie Pitești și se publică pe site-ul spitalului www.pediatriepitesti.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0248.220.800, interior 113 – Biroul Resurse Umane.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

80 + = 84