MĂSURI DE RELAXARE PÂNĂ LA 20 IANUARIE ÎN ARGEȘ

Stiri

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ARGEŞ: HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 05.01.2021

Având în vedere:

– prevederile H.G. nr.1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu completările și modificările ulterioare;

– Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, cu completările si modificările ulterioare;

– Ordinul ministrului sănătății nr.1309 din 21 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

– prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind managementul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile H.G.nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– adresa Direcției de Sănătate Publică Argeș nr.636/05.01.2021 înregistrată la Instituția Prefectului – județul Argeș sub nr.7083/05.01.2021;

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş întrunit în şedinţă extraordinară în data de 05.01.2021, ora 13.00 a luat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00, în toate localităţile din județul Argeș ca urmare a incidenței la nivelul județului în ultimele 14 zile mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(2) Se permite activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, în intervalul orar 6,00 – 23,00, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în toate localităţile din județul Argeș ca urmare a incidenței la nivelul județului în ultimele 14 zile mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(3) Se permite activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 6,00 – 23,00, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în toate localităţile din județul Argeș ca urmare a incidenței la nivelul județului în ultimele 14 zile mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(4) Se permit activitățile în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în toate localităţile din județul Argeș ca urmare a incidenței la nivelul județului în ultimele 14 zile mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(5)  Măsurile prevăzute la punctele (1) și (2) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent în conformitate cu prevederile HG 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anexa 3, art.6, punctul 3.

(6) Măsurile prevăzute la alin.(1) – (4) intră în vigoare începând cu data de 06.01.2021, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile.

Art.2. Comitetele locale pentru situații de urgență din județul Argeș au obligația informării tuturor operatorilor economici de pe raza unității administrativ-teritoriale în care activează asupra restricțiilor impuse, precum și obligația asigurării respectării măsurilor dispuse prin prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş va comunica prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.

(2) Conducătorii instituțiilor/entităților publice din județul Argeș vor asigura punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri, în caz contrar intrând sub incidența sancțiunilor prevăzute de lege.

PREŞEDINTE C.J.S.U.

P R E F E C T

EMANUEL SOARE

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

− 2 = 2