PRIMĂRIA ȘTEFĂNEȘTI CAUTĂ SĂ ANGAJEZE ARHITECT ȘEF

Administrativ

Postul de arhitect șef este foarte important într-o primărie, pentru că lucrările de urbanism depind enorm de existența unui asemenea post. Numai că arhitecții…buni dispuși să renunțe la un job privat, chiar dacă au crescut salariile la bugetari, sunt puțini. Să vedem dacă primărița orașului Ștefănești, Ioana Jenica Dumitru, are noroc să angajeze un arhitect!

Astfel, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Ştefăneşti, judeţul Argeş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/199 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi cursuri de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

– atestat Registrul Urbaniştilor din România;

– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 27 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 13 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

-copia actului de identitate;

-formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;

-copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

-cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

− 1 = 1