SE CAUTĂ DIRECTOR MEDICAL PENTRU SPITALUL DIN MIOVENI

Angajări

Spitalul Orășenesc „Sf. Spiridon” din Mioveni organizează concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, pentru ocuparea postului vacant de director medical. Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc „Sf. Spiridon”, Mioveni, bd. Dacia nr. 131 A, după următorul calendar:

 • 03.2019 – 28.03.2019, ora 14.00 – perioada de înscriere a candidaților;
 • 03.2019, ora 15.00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
 • 04.2019, ora 15.00 – depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
 • 04.2019, ora 15.00 – afișarea rezultatelor rezolvării contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
 • 04.2019, între orele 09.00 – 12.00 – desfășurarea probei scrise;
 • 04.2019, orele 12.30 – 14.00 – susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție;
 • 04.2019, ora 15.00 – afișarea rezultatelor concursului;
 • 04.2019, ara 15.00 – depunerea contestațiilor privind rezultatele concursului;
 • 04.2019, ora 15.00 – soluționarea contestațiilor;
 • 04.2019, ora 15.00 – afișarea rezultatelor concursului după soluționarea contestațiilor.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale și specifice:

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
 • sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil medicină;
 • sunt confirmați ca medic specialist sau primar;
 • au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie legalizată de pe diplomă de licență sau de absolvire, după caz;
 4. copie de pe certificatul de medic specialist;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 7. cazierul judiciar;
 8. declarația pe propria răspundere ca nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 9. adeverință medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 10. proiectul/lucrarea de specialitate.

Certificarea actelor conform cu originalul se face la Compartimentul personal în prezenta documentelor originale.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Orășenesc „Sf. Spiridon”, Mioveni – bd. Dacia nr. 131 A, Mioveni – Serviciul Resurse Umane, până la data de 28.03.2019, ora 14.00.

Persoană de contact – Dinias Elena, telefon 0730/013.970.

Informații cu privire la organizarea concursului, dosarul de înscriere, regulamentul de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Orășenesc „Sf. Spiridon”, Mioveni, temele proiectului – structura minimală a proiectului de management și bibliografia, se găsesc și pe site-ul Spitalului Orășenesc „Sf. Spiridon”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

+ 50 = 55