STATISTICA A ÎMPLINIT ASTĂZI 160 DE ANI

Stiri

Statistica oficială din România, ca instituţie, este strâns legată de numele Domnitorului Alexandru Ioan Cuza. După Unirea Principatelor Române din 1859, noul stat format pune bazele unor instituţii noi, printre care şi Statistica – răspuns la nevoia stringentă de informaţii reale şi sigure, pe care domnitorul dorea să-şi întemeieze reformele sale îndrăzneţe. Astfel că, pe 12 iulie 1859, era semnată Ordonanţa Domnească nr. 276, de înfiinţare a Oficiului Central de Statistică Administrativă din Principatele Unite, acesta fiind actul de naştere a statisticii oficiale în România. Ilustrul savant Dinisie Pop Marţian, a pus bazele şi a condus instituţia statisticii oficiale, devenită funcţională încă de la înfiinţare.

Începutul secolului al XX-lea consemnează o perioadă de strălucire a statisticii oficiale româneşti, urmare a legislaţiei moderne care statua principiile activităţii de statistică, prin activităţile cele mai apreciate din aceea perioadă (recensămintele) şi demersurile statistice desfăşurate cu înalt profesionalism sub îndrumarea unor titani ai ştiinţei româneşti: Ion Ionescu de la Brad, Dimitrie Gusti, Octav Onicescu, Sabin Manuilă şi alţii.

În perioada postbelică statistica oficială a fost influenţată de regimul politic instaurat care a impus un sistem de constrângeri şi îngrădiri prin introducerea economiei centralizate, cu implicaţii esenţiale asupra întregului demers statistic (de la modul de organizare până la analiza şi interpretarea rezultatelor).

Perioada de după evenimentele din Decembrie 1989 a însemnat renaşterea statisticii oficiale, adaptarea la cerinţele economiei de piaţă, modernizarea şi integrarea ei în contextul statisticii europene şi mondiale.

Fundamentarea, monitorizarea și evaluarea programelor de dezvoltare economică și socială, a deciziilor guvernamentale și ale operatorilor economici, în contextul României de stat membru al Uniunii Europene, necesită date și informații statistice prompte și de calitate. Rapidele schimbări ale condițiilor mediului extern impun nevoia de informație statistică diversificată și cuprinzătoare, nevoie care se îndreaptă către producătorii de date statistice oficiale și, implicit, asupra potențialilor furnizori ai datelor primare.

Statistica oficială, potrivit principiilor fundamentale care o guvernează, constituie un element indispensabil al sistemului informațional al unei societăți democratice. Potrivit Regulamentului (UE) 2015/759 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene, Comunitatea Europeană trebuie să aibă acces la informații statistice comparabile între statele membre, informații care trebuie să fie actuale, de încredere, pertinente și produse la timp și cât mai eficient posibil pentru a permite formularea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor sale. Politicile europene și cele naționale se sprijină reciproc, iar evaluarea progreselor se bazează într-o proporție covârșitoare pe date statistice.

Misiunea generală a statisticii oficiale este aceea de a furniza date și informații statistice de calitate, ale cărei coordonate rezidă în: relevanță, corectitudine, punctualitate, accesibilitate și claritate, comparabilitate și coerență. Rolul său este și mai important în contextul globalizării și al politicilor europene de mare anvergură.

La 160 de ani de statistică oficială în România, Direcția de Statistică Argeș mulţumește tuturor furnizorilor de date care au înţeles menirea acestui demers şi importanţa raportării de date veridice, la termen, în volum complet şi de calitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

13 − = 10